29.11.2011

O szansie jaką - dla północnej części województwa śląskiego - stwarzają inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-mówiono podczas wyjazdowej konferencji prasowej zorganizowanej 24 listopada w Częstochowie przez WFOŚiGW w Katowicach. Odbyła się ona w ramach działań informacyjno-promocyjnych Instytucji Wdrażających część środowiskową tego największego w historii Europy programu pomocowego.

 25.10.2011

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

09.06.2011

7 czerwca kilkudziesięciu przedstawicieli beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko wzięło udział w zorganizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach szkoleniu oraz w panelu dyskusyjnym. Tematem tego spotkania były nieprawidłowości i naruszenia w zakresie zamówień publicznych w kontekście realizacji i rozliczania projektów w ramach POIiŚ. To dziś jedna z najważniejszych kwestii dla instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

31.03.2011

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursów nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011 oraz nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

04.12.2012

W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na konferencję szkoleniową pn. "Finansowanie ze środków II osi POIiŚ kompleksowych przedsięwzięć dotyczących rekultywacji składowisk odpadów komunalnych". Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2012 r. w Zegrzu.

22.10.2012

11 października br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ pn. „Rozliczenie końcowe oraz trwałość projektu finansowanego w ramach I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” . Szkolenie było współfinansowane w ramach pomocy technicznej POIiŚ.