logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków ZA WYJĄTKIEM WNIOSKÓW DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP dostępne są w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

Adres skrytki WFOŚiGW w Katowicach: /wfosigw/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do WFOŚiGW w Katowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Przygotuj potrzebne dane (dane do logowania na platformie ePUAP, załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne).
  2. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
  3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  4. Zaloguj się do ePUAP
  5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH (40-035 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE)".
  6. Wypełnij formularz.
  7. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
  8. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).