22.10.2012

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pragniemy poinformować o przeprowadzeniu przez IZ POIiŚ aktualizacji Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007 – 2013 z dn. 3 lutego 2010 r.

28.09.2012

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy do udziału w szkoleniach skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Wykonawcy - zobacz

06.09.2012

W dniu 05.09.2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 zawartej w dniu 05.04.2012 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2012 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

29.08.2012

Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 8 sierpnia 2012r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu w obszarze gospodarki wodno - ściekowej nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012. Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ -zobacz

01.08.2012

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

01.08.2012

W dniu 31.07.2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II) na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00  Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 zawartej w dniu 05.04.2012 roku z Ministrem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2012 roku na realizację Rocznego Planu Działań w województwie śląskim.