Nabór nr 21.

Konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014
Nabór wniosków : 15.12.2014 – 19.01.2015
Wyniki naboru nr 21

Nabór nr 20.

Konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014
Konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014
Konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014
Nabór wniosków : 31.10.2014 – 24.11.2014
Wyniki naboru nr 20

Nabór nr 19.

Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014
Nabór wniosków : 18.06.2014 – 18.07.2014
Wyniki naboru nr 19

Nabór nr 18.

Konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014
Nabór wniosków : 28.04.2014 – 09.06.2014
Wyniki naboru nr 18

Nabór nr 17.

Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014
Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014
Nabór wniosków – konkurs nr 12: 07.04.2014 – 30.05.2014
Nabór wniosków – konkurs nr 13: 14.04.2014 – 06.06.2014.
Wyniki naboru nr 17

Nabór nr 16.

Konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013
Nabór wniosków: 21.10.2013 – 31.12.2013.
Wyniki naboru nr 16

Nabór nr 15.

Konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013
Nabór wniosków: 15.07.2013 – 30.09.2013.
Wyniki naboru nr 15

Nabór nr 14.

Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013
Konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013
Konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013
Nabór wniosków: 24.06.2013 –  22.07.2013.
Wyniki naboru nr 14 

Nabór nr 13.

Konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013
Nabór wniosków: 18.03.2013 –  27.05.2013.
Wyniki naboru nr 13 

Nabór nr 12.

Konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013
Nabór wniosków: 18.03.2013 – 22.04.2013.
Wyniki naboru nr 12

Nabór nr 11.

Konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013
Nabór wniosków: 21.01.2013 – 25.02.2013.
Wyniki naboru nr 11

Nabór nr 10.

Konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012
Nabór wniosków: 04.06.2012 –20.08.2012.
Wyniki naboru nr 10

Nabór nr 9.

Konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012
Nabór wniosków: 30.04.2012 – 18.06.2012.
Wyniki naboru nr 9

Nabór nr 8.

Konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011
Nabór wniosków: 28.11.2011 – 16.01.2012.
Wyniki naboru nr 8

Nabór nr 7.

Konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011
Konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011
Nabór wniosków: 10.01.2011 – 14.02.2011.
Wyniki naboru nr 7

Nabór nr 6.

Konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009
Konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009
Konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009
Nabór wniosków: 16.11.2009 – 30.11.2009.
Wyniki naboru nr 6

Nabór nr 5.

Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009
Konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009
Konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009
Nabór wniosków: 14.04.2009 – 30.04.2009.
Wyniki naboru nr 5

Nabór nr 4.

Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009
Konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009
Konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009
Nabór wniosków: 16.02.2009 – 27.02.2009.
Wyniki naboru nr 4

Nabór nr 3.

Konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008
Konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008
Nabór wniosków: 03.11.2008 – 04.12.2008.
Wyniki naboru nr 3

Nabór nr 2.

Konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008
Konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008
Nabór wniosków: 01.08.2008 – 01.09.2008.
Wyniki naboru nr 2

Nabór nr 1.

Konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008
Konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008
Nabór wniosków: 21.04.2008 – 26.05.2008.
Wyniki naboru nr 1

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.