Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

  • Na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie internetowej MŚ wykaz zawartych umów na realizację projektów w ramach POIiŚ, potwierdzenia przyznania dofinansowania na realizację projektów oraz podpisane pre-umowy z beneficjentami projektów indywidualnych - zobacz
  • Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ - zobacz
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.