31 grudnia 2013 r. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło pięć wniosków:

6 grudnia 2013 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15) zawiera następujące zmiany:

W dniu 18.12.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 513 537,63 PLN z RPD 2013 w sektorze środowisko,  w ramach Działania 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ

Informujemy, iż 22 listopada 2013 r. Pani Aneta Wilmańska, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, zaakceptowała zaktualizowaną  listę rankingową dla konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

Informujemy, iż 22 listopada 2013 r. Pani Aneta Wilmańska, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, zaakceptowała zaktualizowaną  listę rankingową dla konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

Informujemy, iż została zakończona aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 21 listopada 2013 r.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.