29.11.2011

O szansie jaką - dla północnej części województwa śląskiego - stwarzają inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-mówiono podczas wyjazdowej konferencji prasowej zorganizowanej 24 listopada w Częstochowie przez WFOŚiGW w Katowicach. Odbyła się ona w ramach działań informacyjno-promocyjnych Instytucji Wdrażających część środowiskową tego największego w historii Europy programu pomocowego.

 

Uczestniczyli w niej redaktorzy naczelni i publicyści ekologiczni kilkudziesięciu śląskich mediów oraz Gabriela Lenartowicz-prezes Funduszu i Adam Liwochowski – zastępca prezesa.

W gminie Konopiska, gdzie realizowany jest jeden z największych w subregionie północnym woj. śląskiego projektów POIiŚ, zaprezentowano dziennikarzom uzyskane efekty inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej. Przewiduje ona budowę 58 km sieci kanalizacji za ponad 35 mln zł z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to zakładające skanalizowanie ponad 80 procent gospodarstw, jest nie tylko jest największym w historii gminy wyzwaniem ale i ogromnym skokiem cywilizacyjnym – stwierdził wójt Jerzy Socha.

Dzięki wykorzystaniu europejskich dotacji Konopiska z biednej, wiejskiej gminy mogły stać już dziś atrakcyjną, podmiejską miejscowością nazywaną sypialnią i zapleczem rekreacyjnym Częstochowy -mówili z dumą zgromadzeni na spotkaniu z dziennikarzami mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Prezes Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na determinację i dobre przygotowanie ludzi realizujących unijne projekty zarówno w Konopiskach jak i innych niedużych miejscowościach. Przykłady Konopisk, Poczesnej, Kłobucka, Myszkowa, pokazują, że w małych społecznościach mogą powstawać wielkie przedsięwzięcia znacznie poprawiające jakość życia mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez zgody na to samych mieszkańców i ich dobrej współpracy z władzami gmin - mówiła G. Lenartowicz.

W Konopiskach - opowiadał wójt Socha - zawarto nawet swoisty pakt społeczny dla wyrzeczeń spowodowanych budową kanalizacji i innych gminnych inwestycji polepszających warunki życia, a mieszkańcy wpłacają symboliczne kwoty na powstanie kanalizacji w gminie. To powoduje, że jeszcze bardziej czują się gospodarzami zainteresowanymi budową, mówił.

Adam Liwochowski - nadzorujący w WFOŚiGW projekty europejskie -powiedział, że mobilizacja lokalnych społeczności wokół realizacji inwestycji jest prawdziwą siłą je napędzającą. To powoduje, że tak jak woj. śląskie jest regionalnym liderem w kraju w pozyskaniu środków europejskich na działania środowiskowe, tak gminy subregionu północnego udowodniły, że są najlepsze w regionie w ich realizacji.

W Częstochowie podczas konferencji z wójtami i burmistrzami gmin realizujących projekty wykorzystujące unijne dotacje POIiŚ podkreślano, że poszczególne zadania są co najmniej na półmetku i wszystko wskazują na to, że zostaną zakończone przed 2014 rokiem.

W całym subregionie północnym woj. śląskiego za ponad 135 mln zł z unijnych dotacji powstanie ok. 133 km kanalizacji, do której przyłączone zostaną budynki zamieszkałe przez ponad 14 tys. ludzi. Wybudowany będzie też zakład zagospodarowania odpadów, utylizujący śmieci komunalne wytwarzane przez ponad 150 tys. mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin.