07.12.2012

Beneficjenci wszystkich najważniejszych programów środowiskowych realizowanych w woj. śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podsumowali efekty wdrażania swych projektów po pięciu latach realizacji największego w historii Europy programu pomocowego.

15.10.2012

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zajął drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Instytucji Wdrażających część środowiskową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

24.04.2012

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012).

19.04.2012

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012).

20.12.2011

Efekty realizacji w województwie śląskim projektów środowiskowych realizowanych dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko już teraz stanowią potężny impuls modernizacyjny dla całego regionu. To wniosek z zorganizowanej 19 grudnia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konferencji podsumowującej półmetek wdrażania w regionie największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego.

29.11.2011

50 milionów euro – to wysokość unijnego dofinansowania m.in. na rekultywację terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo. Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko.