10.07.2012

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska opublikowało podsumowanie wdrażania środowiskowych działań POIiŚ w I półroczu 2012 roku - czytaj więcej 

20.06.2012

18 czerwca br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie (7/POIiŚ/1.1/04/2012) o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej (działanie 1.1).

07.05.2012

25 kwietnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ z zakresu Obsługi Generatora Wniosków o Płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

27.04.2012

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Zaktualizowana wersja dokumentu obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r. Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z okresowej modyfikacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013, uwag przekazywanych na bieżąco przez Instytucje Pośredniczące i beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uwag zgłoszonych w toku prowadzonych konsultacji.

11.04.2012

W dniu 05.04.2012 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktua i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 373 200,00 PLN, w tym na Działanie PO IiŚ 15.1 w wysokości 2 132 650,00 PLN i na Działanie PO IiŚ 15.2 w wysokości 240 550,00 PLN.

02.04.2012

W dniu 30 marca 2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 zawartej w dniu 11.05.2011 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2011 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.