Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 30 października 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z przyjemnością, w imieniu Ministra Środowiska, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbędzie się w terminie 25-26 listopada 2013 r.

W dniu 18.10.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2012 roku oraz w II kwartale 2013 roku na realizację zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 138 945,25 PLN z RPD 2012 w sektorze środowisko, oraz 9 137,67 PLN z RPD 2013 w sektorze środowisko w ramach działania 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.

W dniu 24.09.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

W dniu 13.09.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2012 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Informujemy, iż została zakończona aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 29 sierpnia 2013 r.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.