W związku z rozszerzeniem listy beneficjentów w ogłoszonym konkursie nr POIS/1.7.1/1/2016 o porozumienia wspólnot mieszkaniowych, WFOŚiGW w Katowicach przedstawia

ZAKRES WYMAGANYCH REGULACJI

wzajemnych obowiązków pomiędzy uczestnikami realizacji projektu na potrzeby aplikowania w Poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ na lata 2014-2020 przez typ beneficjenta pn.: „porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion Centralny)”.

Trzecie szkolenie warsztatowe organizowane przez WFOŚiGW w Katowicach

30 października odbyło się trzecie już bezpłatne szkolenie warsztatowe organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 dla Poddziałania: 1.7.1- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej.

Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1

31 października br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Spotkania z przedstawicielami subregionów

W dniach 7-8 listopada w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyły się spotkania z przedstawicielami Subregionu Północnego, Południowego i Zachodniego województwa śląskiego, dotyczące możliwości zagospodarowania środków finansowych w ramach Poddziałania 1.7.2 i 1.7.3 I Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020,dla którego Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, w przypadku wystąpienia potencjalnych oszczędności.

Instrukcja multimedialna SL2014 przeznaczona jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem - przejdź do instrukcji

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.01.2017 r. został zmieniony harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu - pobierz

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.