Zakończenie oceny Merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021


Ocena merytoryczna II stopnia w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021


Aktualizacja oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Blachownia


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu POIS/1.7.1/5/2020


Zakończenie oceny Merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020


Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020


Zakończenie oceny warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu POIS/1.7.1/4/2019


Zakończenie drugiej i trzeciej tury oceny merytorycznej II stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019


Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.3/3/2019


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019


Zakończenie pierwszej tury oceny merytorycznej II stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu POIS/1.7.1/4/2019


Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.2/4/2019


Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019


Aktualizacja listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019


KONKURS POIS/1.7.1/4/2019 - ocena merytoryczna I stopnia – wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia (POIS/1.7.2/4/2019)


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia (POIS/1.7.3/3/2019)


Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019


Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019


Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019


Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.2/3/2018


Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.1/3/2017


Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.3/2/2017


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POIS/1.7.2/2/2017. Aktualizacja listy rankingowej


Nowe projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.2/1/2017


Nowe projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.2/1/2017


Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w ramach konkursu POIS.1.7.2/1/2017


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/2/2017


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Węglokoksu Energia ZCP Sp. z o.o.


Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w konkursie POIS.1.7.2/1/2017


Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III -Poddziałanie 1.7.2


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu - Poddziałanie 1.7.2


PEC Tychy bogatszy o 8,4 mln zł


Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016


Umowa z PEC Bytom podpisana


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016


Decyzja o przyznaniu dofinansowania – Poddziałanie 1.7.2


Wyniki oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.