Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zauktualizował ocenę formalną wniosków o dofinansowanie z uwagi konieczność dokonania ponownej oceny formalnej dla niektórych projektów, które odwołały się od negatywnej oceny bądź przedstawiły pewne informacje w toku oceny merytorycznej I stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Aktualnie na tym etapie ocenianych było łącznie 58 projektów, z tego 44 zostały ocenione pozytywnie.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.