Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, będący Instytucją Organizującą Konkurs, niniejszym wydłuża do dnia 27.09 br., termin na złożenie uzupełnień wynikających z przesłanych uwag.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.