W związku z trwającą oceną projektów złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019 WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej dokonał aktualizacji listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej.

Zaktualizowana lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.