30 października odbyło się trzecie już bezpłatne szkolenie warsztatowe organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 dla Poddziałania: 1.7.1- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej.

Poprzednie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej dla Poddziałania: 1.7.1- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej i 1.7.2- Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko- dąbrowskiej, 1.7.3- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko- dąbrowskiej; odbyły się 25 sierpnia i 8 września.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.