W czterech subregionach województwa śląskiego odbyły się spotkania dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kilkadziesiąt osób w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach miało okazję wysłuchać podstawowych informacji z pierwszej ręki. Na temat możliwości i zasad uzyskania wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw ciepłowniczych wypowiadali się eksperci Funduszu. Największe zainteresowanie wzbudzały wskazówki dotyczące skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie, przykłady najczęściej występujących problemów i sposoby ich uniknięcia. Temu też sprzyjał czas na szczegółowe pytania i odpowiedzi uczestniczących w spotkaniach pracowników Zespołu Funduszy Europejskich, jak również Zespołu Doradców Energetycznych.

Prezentacja 1

Prezentacja 2