Instrukcja multimedialna SL2014 przeznaczona jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem - przejdź do instrukcji