Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1

31 października br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Konkurs ogłosił WFOŚiGW w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ na lata 2014- 2020. O dofinansowanie w ramach tegoż poddziałania mogą ubiegać się spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych, które planują wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (działania termoizolacyjne budynków; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych – na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; w powiązaniu z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego). 

Do WFOŚiGW w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 116 mln złotych. Trwa ocena formalna projektów.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.