Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Lista projektów pozytywnie ocenionych - pobierz

W czterech subregionach województwa śląskiego odbyły się spotkania dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne w sprawie Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”17 kwietnia 2015

Z udziałem Andrzeja Pilota - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adama Liwochowskiego - Zastępcy Prezesa oraz pracowników Zespołu Funduszy Europejskich odbyły się 14 i 15 kwietnia 2015 roku spotkania konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami Działania 1.7 z Gliwic, Katowic i Piekar Śląskich. WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Spotkanie w sprawie „Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.

10 lutego 2015

WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na wniosek Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej – WFOŚiGW w Katowicach w dniu 26 stycznia 2017 r. dokonała zmian zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 w Działaniu 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Możliwość aplikowania o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020 uzyskali beneficjenci z całego terenu województwa śląskiego, którzy będą realizować projekty inwestycyjne głównie na obszarach o dużych skupiskach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjentami mogą więc być, m.in., przedsiębiorstwa ciepłownicze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające nie tylko w Subregionie Centralnym województwa śląskiego - jak było do tej pory -, ale także w Subregionach: Południowym, Północnym i Zachodnim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.