Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. Wszystkie oceniane projekty uzyskały wymagane minimum punktów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ramach alokacji dedykowanej działaniu 1.7 dostępne są środki, które pokryją zapotrzebowanie na niniejszy konkurs. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, będący Instytucją Organizującą Konkurs, niniejszym wydłuża do dnia 27.09 br., termin na złożenie uzupełnień wynikających z przesłanych uwag.

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. Ocenie na tym etapie podlegało jedenaście projektów. Dziesięć zostało ocenionych pozytywnie.

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie otrzymały minimum wymaganych punktów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 29.08.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 65 097,21 PLN z RPD na rok 2018, w sektorze energetyka w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.