Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Fundusz ocenił pozytywnie 7 wniosków o dofinansowanie. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła prace zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej dokonał aktualizacji listy rankingowej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019.

Osiem inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych oraz likwidacją niskiej emisji zostanie wspartych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019. Łączna kwota dotacji wyniesie ponad 60 mln zł. Dwie największe umowy na dofinansowanie podpisano ze spółkami TAURON Ciepło oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2019 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2019 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Konkurs ogłoszony w listopadzie 2019 roku przez WFOŚiGW w Katowicach, skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, został rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody w postaci czytników e-booków za I miejsca, dronów za II miejsca, hulajnóg za III miejsca i piłek do siatkówki jako wyróżnienia, zostały rozdane.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył pierwszą turę oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. W załączeniu lista projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe projekty są w trakcie weryfikacji.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.