Spotkania z przedstawicielami subregionów

W dniach 7-8 listopada w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyły się spotkania z przedstawicielami Subregionu Północnego, Południowego i Zachodniego województwa śląskiego, dotyczące możliwości zagospodarowania środków finansowych w ramach Poddziałania 1.7.2 i 1.7.3 I Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020,dla którego Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, w przypadku wystąpienia potencjalnych oszczędności.

Instrukcja multimedialna SL2014 przeznaczona jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem - przejdź do instrukcji

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.01.2017 r. został zmieniony harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu - pobierz

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Lista projektów pozytywnie ocenionych - pobierz

W czterech subregionach województwa śląskiego odbyły się spotkania dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne w sprawie Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”17 kwietnia 2015

Z udziałem Andrzeja Pilota - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adama Liwochowskiego - Zastępcy Prezesa oraz pracowników Zespołu Funduszy Europejskich odbyły się 14 i 15 kwietnia 2015 roku spotkania konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami Działania 1.7 z Gliwic, Katowic i Piekar Śląskich. WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.