Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.04.2017 r. został zmieniony harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na ternie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu - pobierz

Informujemy, że zmianie uległy wzory List sprawdzających dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym. Zmianie uległa Lista sprawdzająca do oceny formalnej i merytorycznej II stopnia - pobierz wzory List sprawdzających

Informujemy, że Instytucja Wdrażająca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIIS/1.7.2/2/2017. Z pięciu złożowych na konkurs projektów wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną.

15 i 16 stycznia br. zostało podpisanych kolejnych 29 umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w tym 23 umowy  w ramach poddziałania 1.7.1 i 6 umów w ramach 1.7.2

Dofinansowanie w wysokości 48 128 303,63 zł dla 22 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Dofinansowanie w wysokości 8 9 82 275,72 zł dla 13 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.