Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 22 sierpnia 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu nr 9/PO IiŚ/1.1/06/2013 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ – zobacz