05.12.2011

30 listopada br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów pn. „Problemy bieżące w rozliczaniu Wniosku o Płatność beneficjenta w ramach POIiŚ”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego.

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Dębkowska - specjalista z zakresu zasad finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach POIiŚ oraz doświadczony trener w zakresie dotyczącym przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność.

Było to kolejne szkolenie dla beneficjentów zaplanowane na 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.