20.12.2011

Efekty realizacji w województwie śląskim projektów środowiskowych realizowanych dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko już teraz stanowią potężny impuls modernizacyjny dla całego regionu. To wniosek z zorganizowanej 19 grudnia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konferencji podsumowującej półmetek wdrażania w regionie największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego.

 

Przedstawiciele wszystkich instytucji realizujących w regionie unijne projekty zakresu ochrony środowiska spotkali się z ekspertami Funduszu oceniającymi, monitorującymi i kontrolującymi przebieg zadań współfinansowanych przez europejski program operacyjny . Była to okazja do wymiany doświadczeń i opinii związanych z przebiegiem europejskich inwestycji środowiskowych w regionie.

Dzięki 13 projektom o wartości do 25 mln euro z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni Ziemi, dla których WFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą, województwo śląskie otrzyma w najbliższych latach zastrzyk ponad 390 mln zł. Wartość zadań przekracza 680 mln zł. Środki te pozwolą na zbudowanych zostanie m.in. 320 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie i dwa zakłady gospodarowania odpadami oraz kompostownia i składowisko odpadów.

Efekty ekologiczne tych przedsięwzięć to podłączenie ponad 9 tys. gospodarstw. do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok 700 tys. osób objętych systemem zagospodarowania odpadów. Zredukowane też zostanie masa odpadów trafiających na składowiska o ok.112 tys. ton rocznie.

Łącznie na terenie województwa śląskiego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest obecnie 28 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską dofinansowanych w postaci dotacji w wysokości ponad 3 mld zł.

Półmetek realizacji programu to okazja do podsumowania zarówno sukcesów jak i popełnianych przez beneficjentów błędów – powiedział prowadzący konferencję Adam Liwochowski – wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach. Nasze kontrole u beneficjentów służą nie tylko wykrywaniu niedociągnięć ale przede wszystkim udzielaniu pomocy w spełnianiu wysokich wymagań jakie stawia Unia Europejska dofinansowując te programy – dodał A. Liwochowski.

Stan zaawansowanie w rozliczaniu projektów europejskich w województwie śląskim określić dziś można na poziomie 40 procent. Beneficjentom w postaci zaliczek i refundacji środków wypłacono ok.160 mln zł. Już wiadomo, że w grudniu 2012 roku zakończy się pierwszy projekt, a w rok później sześć kolejnych przedsięwzięć. Do 2014 roku sfinalizowane zostaną wszystkie trzynaście zadań, których realizacją i rozliczaniem zajmuje się Fundusz.

  • Prezentacja dotycząca stanu zaawansowania i efektów realizacji zadań POIiŚ –przedstawiona przez Adama Liwochowskiego podczas katowickiej konferencji - zobacz