27.04.2012

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Zaktualizowana wersja dokumentu obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r. Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z okresowej modyfikacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013, uwag przekazywanych na bieżąco przez Instytucje Pośredniczące i beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uwag zgłoszonych w toku prowadzonych konsultacji.

 

  • Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - pobierz plik
  • Zasady stosowanie znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko - pobierz plik