11.04.2012

W dniu 05.04.2012 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktua i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 373 200,00 PLN, w tym na Działanie PO IiŚ 15.1 w wysokości 2 132 650,00 PLN i na Działanie PO IiŚ 15.2 w wysokości 240 550,00 PLN.