27.11.2009

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało zalecenia dotyczące wypełnienia formularza o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Obejmują one interpretację pojęcia „zezwolenie na inwestycję” oraz wymogi z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych. Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

 

Zalecenia MRR – pobierz plik