19.11.2009

18 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PO IiŚ budowy gminnej kanalizacji w Konopiskach. Podpisy pod umową o wsparciu tego zadania z Funduszu Spójności złożyła Prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz i Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha.

Projekt zakłada kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji sanitarnej o długości 58 kilometrów, do której zostaną przyłączone budynki 5650 mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 35 mln zł, a całkowity koszt projektu przekracza 56 mln zł. Będzie to największa w historii Konopisk inwestycja.

Podczas podpisania umowy Prezes Gabriela Lenartowicz gratulowała władzom oraz pracownikom Gminy odwagi i konsekwencji w działaniach związanych z przygotowaniem dobrej dokumentacji wniosku. Dzięki temu możliwe był sukces w ogólnopolskiej rywalizacji o unijną pomoc i zdobycie środków na realizację tego projektu, którego wartość przekracza wysokość całego rocznego gminnego budżetu. Jerzy Socha stwierdził z kolei, że nie byłoby to możliwe bez pozyskania akceptacji i zrozumienia potrzeby tej inwestycji przez radnych i samych mieszkańców. Nowa kanalizacja sprawi bowiem, że po czterech latach wyrzeczeń i niedogodności związanych z realizacją inwestycji znacznie poprawią się warunki życia w Gminie, zwiększy się jej konkurencyjność i atrakcyjność.

Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach zawarł z Wnioskodawcami osiem umów o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na łączną kwotę ponad 290 mln zł.