29.10.2009

28 października w WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Molin – Burmistrz Wisły i Gabriela Lenartowicz- Prezes Zarządu Funduszu podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wiśle.

 

Projekt ten obejmuje budowę ok.21 km kanalizacji sanitarnej w Gminie, wraz z uszczelnianiem i przebudową ok.6 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę ok.15 km sieci wodociągowej. W wyniku tych prac do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1732 osób, a 978 uzyska dostęp do sieci wodociągowej. Dodatkowo sieć obsługiwać będzie 845 miejsc noclegowych funkcjonujących na obszarze objętym inwestycją. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 51 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 33 mln zł. 

Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach podpisał siedem umów o dofinansowanie projektów ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na łączną kwotę ponad 255 mln zł dotacji. Koszt całkowity planowanych zadań to prawie 400 mln zł Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie wybudowanie 177 km sieci kanalizacyjnej, powstanie oczyszczalni ścieków, a ok.19 700 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Z kolei ok. 270 tys. ludzi objętych zostanie systemem zagospodarowanie odpadów komunalnych. Powstaną też kompostownię, składowisko i sortownia odpadów.

Spośród dziewięciu wniosków, które wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach i otrzymały potwierdzenie Ministerstwa Środowiska przyznania dofinansowania umów nie podpisały jeszcze Gminy: Jasienica i Konopiska. Tamtejsze projekty związane z gospodarką wodno - ściekową przewidują uzyskanie dofinansowania w wysokości ponad 72 mln zł.