15.10.2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokument opisujący przykładową ścieżkę postępowania w kwestii ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi lub gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dokument został opublikowany na stronach MRR pod adresem: http://www.pois.gov.pl/dokumenty/wzorydokumentow/documents/20090917ppp_postepowanie.pdf