18.09.2009

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wprowadzonych zmian.

 

Zatwierdzono zmiany w ramach czterech sektorów:

  • środowiska (priorytety I-V),
  • energetyki (priorytety IX i X),
  • zdrowia (priorytet XII),
  • szkolnictwa wyższego (priorytet XIII).

Dodatkowo wprowadzono drobne korekty w zakresie kryteriów horyzontalnych, które mają zastosowanie do wszystkich priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wersja ujednolicona kryteriów dla poszczególnych priorytetów, uwzględniająca powyższe zmiany, została umieszczona jako Zał. nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów: http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx