23 lutego 2015

Potwierdzenie dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu – opracowanie dokumentacji” otrzymali dziś przedstawiciele Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

W uroczystości wzięli udział: Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Adam Liwochowski Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW.

 

Inwestycja kosztować będzie ponad 590 tysięcy złotych, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 408 tysięcy złotych. Opracowane zostaną: dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu inwestycyjnego, dokumentacja techniczna dla urządzeń i obiektów objętych modernizacją i rozbudową, dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu inwestycyjnego oraz Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego.

Efektem ekologicznym będzie opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków, która zostanie zrealizowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.