Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, jako Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej zatwierdził dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz