Informujemy, iż ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych w konkursie 8/POIiŚ/2.1/06/2013 w działaniu 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Infrastruktura i Środowisko, Pan Janusz Ostapiuk Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej dokonał aktualizacji listy rankingowej.

 

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowana lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz