Informujemy, iż 3 czerwca 2014 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdził, bez wniesienia uwag, zmianę Planu Komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Tegoroczna aktualizacja i modyfikacja Planu Komunikacji POIiŚ (…) dotyczyła planu finansowego, wskaźników docelowych oraz danych teleadresowych. Dokument został również zmodyfikowany w zakresie zmian wynikających z utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Plan Komunikacji  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja z 3 czerwca 2014 r.)