Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca POIiŚ, w związku z dostępnością wolnej alokacji, 20 lutego 2014 r. dokonała aktualizacji listy rankingowej dla konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013 w ramach działania 2.1 POIiŚ – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowana lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz