Informujemy, iż Pan Minister Janusz Ostapiuk, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, w dniu 6 lutego 2014 r. zaakceptował listy rankingowe dla konkursu zakończonego 31 grudnia 2013 r. z obszaru gospodarki wodno-ściekowej.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.