W dniu 18.10.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2012 roku oraz w II kwartale 2013 roku na realizację zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 138 945,25 PLN z RPD 2012 w sektorze środowisko, oraz 9 137,67 PLN z RPD 2013 w sektorze środowisko w ramach działania 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.