Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu północnego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.08.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2017 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 390 797,79 PLN z RPD na rok 2017, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach nie ustaje w pozyskiwaniu kolejnych funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do prawie 12 milionów otrzymanych kilka dni temu dorzuca kolejną znaczącą kwotę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 15.09.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2017 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

21 września 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej, zatwierdził zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.