Informujemy, że w związku z koniecznością wydłużenia terminów złożenia uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej przez Wnioskodawców, IOK przedłuża ocenę projektów do 15 stycznia br. Ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w II połowie stycznia. Zawarcie umów nastąpi na przełomie stycznia i lutego br.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.