W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

 • Przewodniczący Komisji – Pan Mariusz Janas,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Wojciech Mikoda,
 • Sekretarz Komisji – Pani Katarzyna Skarwojska,
 • Zastępca Sekretarza Komisji – Pani Karina Lenża-Dombek.

Członkowie Komisji:

 • Pani Aleksandra Chmielowska
 • Pan Mariusz Dziaćko,
 • Pan Wojciech Miemiec,
 • Pan Piotr Stryj,
 • Pan Bartłomiej Rożek,
 • Pan Robert Szarras,
 • Pani Monika Zając,
 • Pani Iwona Mazurek,
 • Pan Zbigniew Lutecki,
 • Pani Agnieszka Kokot,
 • Pani Małgorzata Kocoń,
 • Pan Piotr Grajda.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.