Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pn. „Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie”.

Szkolenie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 9.00
w obiekcie: ProEdukacja Centrum Kursowe, ul. Warszawska 3, Katowice

Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą Kart zgłoszenia dostępnych do pobrania poniżej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
KARTA ZGŁOSZENIA

UWAGA:

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia ze strony Wojewódzkiego Funduszu: Adrianna Ramotowska, tel. 32 60 32 393, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.