Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawiadamia, iż 8 maja 2019 roku (środa) o godzinie 17:00 w Auli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich.

Spotkanie zorganizowane zostanie w związku z realizacją projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkaniowych na Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich, które uzyskały dofinansowanie ze środków Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.