Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza na Konferencję dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (wejście od Placu Sejmu Śląskiego).

Celem konferencji jest promowanie działania 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 jako znaczącego źródła pozyskania środków na dofinansowanie projektów dotyczących likwidacji niskiej emisji i upowszechnienie wiedzy o działaniu oraz o zasadach i trybie udzielania wsparcia. Zaprezentujemy zasady i tryb ubiegania się o wsparcie, wskazując główne wymagania konieczne do spełnienia oraz metodykę wypełniania wniosku o dofinansowanie. Konferencja stanowić będzie również forum do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w ramach konsultacji przy stolikach eksperckich.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.