W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.2/3/2018 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

 • Przewodniczący Komisji – Pan Mariusz Janas,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Wojciech Mikoda,
 • Sekretarz Komisji – Pani Katarzyna Skarwojska,
 • Zastępca Sekretarza Komisji – Pani Karina Lenża-Dombek,

Członkowie Komisji:

 • Pracownicy WFOŚiGW w Katowicach:
  • Pani Aleksandra Chmielowska,
  • Pan Mariusz Dziaćko,
  • Pan Wojciech Miemiec,
  • Pan Piotr Stryj,
  • Pan Bartłomiej Rożek.
 • Eksperci Zewnętrzni:
  • Pani Aneta Mazur-Jelonek,
  • Pan Piotr Olczak,
  • Pan Piotr Oszytko,
  • Pan Andrzej Paliński,
  • Pan Michał Pietraszewski,
  • Pan Tomasz Roman,
  • Pan Piotr Grajda,
  • Pan Wiesław Otrębowski,
  • Pan Krzysztof Fuzowski,
  • Pan Tomasz Szul,
  • Pan Zbigniew Kaszycki.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.