W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia projektów w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017 dla poddziałania 1.7.2, poniżej zamieszczamy Listę rankingową projektów - pobierz plik