W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia projektów w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017 dla poddziałania 1.7.2, poniżej zamieszczamy Listę rankingową projektów - pobierz plik

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.