Informujemy, że zmianie uległy wzory List sprawdzających dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym. Zmianie uległa Lista sprawdzająca do oceny formalnej i merytorycznej II stopnia - pobierz wzory List sprawdzających

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.