Informujemy, że zmianie uległy wzory List sprawdzających dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym. Zmianie uległa Lista sprawdzająca do oceny formalnej i merytorycznej II stopnia - pobierz wzory List sprawdzających